Necesita revisión
17-11-2022 13:32:17
Traducción

Palabras entre símbolos %, como %email%, son variables y no se deben eliminar, ni traducir.

Descripción

La descripción sirve para dar contexto al traductor. Para que sepa mejor qué está traduciendo.

complete en otros idiomas

Fíjese como ha sido traducida esta cadena en otros idiomas.

Idioma Traducción Descripción
ca_ES Completar Completar
cs_CZ Completar Completar
de_DE Vervollständigen Completar
en_EN Complete Complete
es_AR Completar Completar
es_CL Completar Completar
es_CO Completar Completar
es_CR Completar Completar
es_DO Completar Completar
es_EC Completar Completar
es_ES Completar Completar
es_GT Completar Completar
es_MX Completar Completar
es_PA Completar Completar
es_PE Completar Completar
es_UY Completar Completar
eu_ES Osatu Osatu
fr_FR Compléter Completar
gl_ES Completar Completar
it_IT Completare Completar
pl_PL Completar Completar
pt_BR Completar Completar
pt_PT Completar Completar
2017-migrator-paragraph

Aquest assistent permet migrar les dades de la versió 2017 a la nova estructura de 2021.

14-09-2021 Valenciano (España)
account-419-not-found

Compte 419 no trobat

07-03-2024 Valenciano (España)
accounted-by-year

contabilitzat per any

27-06-2024 Valenciano (España)
acquisition-additional-period

Desde adquisició i període addicional

27-06-2024 Valenciano (España)
acquisition-with-distribution

Desde adquisició amb distribució

27-06-2024 Valenciano (España)
additional-production

Producció Addicional

21-06-2024 Valenciano (España)
advance-not-linked-list

Sense Vincular a un Document

13-03-2024 Valenciano (España)
advances-status-list

Estat dels Anticipos

13-03-2024 Valenciano (España)
allow-buy

Permetre comprar

30-04-2024 Valenciano (España)
allow-show-addresses

Permetre veure adreces

04-03-2024 Valenciano (España)
allow-show-catalogue

Permetre veure catàleg

17-04-2024 Valenciano (España)
always

Sempre

02-04-2024 Valenciano (España)
always-pack-desc

El procés s'aplicarà tant en els documents de compra com en els de venda.

02-04-2024 Valenciano (España)
amortization

Amortització

27-06-2024 Valenciano (España)
amortization-account-not-found

Falta informar alguna subcompte per a l'amortització

27-06-2024 Valenciano (España)
amortization-accounting-error

Error comptabilitzant el pla de l'amortització

27-06-2024 Valenciano (España)
amortization-bank-data-error

Falta informar algún dato para la amortización bancaria

08-07-2024 Valenciano (España)
amortization-finalized

L'immobilitzat ja està finalitzat o amortitzat

27-06-2024 Valenciano (España)
amortization-not-found

No s'ha pogut trobar el producte a amortitzar

27-06-2024 Valenciano (España)
amortization-not-sold

L'immobilitzat no està venut o falta el document de venda

27-06-2024 Valenciano (España)
amortization-plan-delete-error

Error borrant el pla d'amortització

27-06-2024 Valenciano (España)
amortization-plan-error

Error creant el pla d'amortització

27-06-2024 Valenciano (España)
amortization-template

Plantilla d'amortització

27-06-2024 Valenciano (España)
amortized

Amortitzat

27-06-2024 Valenciano (España)
amortizing

Amortitzant

27-06-2024 Valenciano (España)
amount-to-be-transferred-is-greater-than-the-amount-available-in-the-lot

La quantitat a transferir %cantidad% és major que la quantitat disponible %cantidadlote% en el lot %numserie% de la variant %referencia% en l'almacenatge d'origen %codalmacen%

09-04-2024 Valenciano (España)
annual

Anual

27-06-2024 Valenciano (España)
annual-190

Anual (Modelo 190)

03-07-2024 Valenciano (España)
annual-rate

Taxa anual

08-07-2024 Valenciano (España)
api-disabled

La API està deshabilitada. La pots habilitar des de les preferències de l'aplicació.

13-01-2019 Valenciano (España)
apply-pack-desc

Indica en quins documents s'ha d'aplicar el pack en introduir la referència i desar el document.

02-04-2024 Valenciano (España)
approve-notify

Notificar aprovació

01-03-2024 Valenciano (España)
approve-notify-estimations-desc

Es notificarà a tots els usuaris d'aquest grup i a l'agent del contacte i/o client quan un pressupost siga aprovat

01-03-2024 Valenciano (España)
approve-status-estimations-desc

Utilitzar aquest estat per al pressupost quan siga aprovat. Deixar-ho buit implica no mostrar el botó d'aprovació

01-03-2024 Valenciano (España)
april

Abril

28-08-2023 Valenciano (España)
autoconfirm

Quantitats Confirmades

21-06-2024 Valenciano (España)
autopedidoproveedor

Auto Comanda Proveïdor

25-06-2024 Valenciano (España)
average

Mitjana

06-04-2024 Valenciano (España)
backup-charset-error

La codificació de la còpia de seguretat és diferent a la de la instal·lació. Premeu el botó canviar codificació abans de restaurar.

08-06-2024 Valenciano (España)
backup-file-too-big

L'arxiu de còpia de seguretat és massa gran per pujar-lo al servidor. La mida màxima és %size% MB

08-06-2024 Valenciano (España)
backup-port-warning

El port de MySQL ha de ser el 3306, però estàs utilitzant el %port%

04-06-2024 Valenciano (España)
banking

Bancario

08-07-2024 Valenciano (España)
biannual

Semestral

22-01-2024 Valenciano (España)
birthdate

Data de naixement

09-05-2024 Valenciano (España)
box-counting

Compte de caixa

02-05-2024 Valenciano (España)
box-movement-qty-error

El moviment de caixa ha de ser major que zero. Utilitzeu el tipus per especificar entrada o sortida de diners.

04-03-2024 Valenciano (España)
bucket-path

Ruta del bucket

14-02-2024 Valenciano (España)
buildings

Edificis

27-06-2024 Valenciano (España)
cancel-notify

Notificar cancel·lació

01-03-2024 Valenciano (España)
cancel-notify-estimations-desc

Es notificarà a tots els usuaris d'aquest grup i a l'agent del contacte i/o client quan un pressupost siga cancel·lat

01-03-2024 Valenciano (España)
2017-files-paragraph

Té una còpia de seguretat dels arxius de FacturaScripts 2017? Copieu el zip a la carpeta MyFiles/FS2017Migrator de FacturaScripts.

28-02-2022 Valenciano (España)
2017-migrator

Migrador 2017

14-09-2021 Valenciano (España)
2017-migrator-paragraph

Aquest assistent permet migrar les dades de la versió 2017 a la nova estructura de 2021.

14-09-2021 Valenciano (España)
2017-mysql-charset-problem

La codificación de MySQL debe ser utf8. Consulta está página %web%

10-04-2024 Valenciano (España)
347-no-country

La factura de %type% amb cif/nif %cifnif% no té país i és obligatori

29-05-2024 Valenciano (España)
347-no-data

Sense resultats

29-05-2024 Valenciano (España)
347-no-province

La factura de %type% amb cif/nif %cifnif% no té província i és obligatori

29-05-2024 Valenciano (España)
a-discount-has-been-applied

S'ha aplicat un descompte del

29-05-2024 Valenciano (España)
abb-units

Unitats.

29-05-2024 Valenciano (España)
abbreviated

Abreujat

27-02-2020 Valenciano (España)
about

Sobre

23-11-2018 Valenciano (España)
absence

Absència

28-02-2022 Valenciano (España)
absence-concept

Motiu d'absència

15-06-2021 Valenciano (España)
absence-reason

Absència - motiu

14-09-2021 Valenciano (España)
absences-reasons

Motius d'absències

21-12-2022 Valenciano (España)
accept

Acceptar

23-11-2018 Valenciano (España)
accept-all

Aceptar tot

02-03-2022 Valenciano (España)
accept-data

Acceptar els canvis o l'operació

23-11-2018 Valenciano (España)
accept-privacy-policy

Accepta la política de privacitat

13-09-2019 Valenciano (España)
accept-service-able-mount

Si no accepta el servei, no podrà muntar-se.

21-12-2022 Valenciano (España)
accepted

Acceptat

17-11-2021 Valenciano (España)
accepted-all

Acceptat = TOTS

21-12-2022 Valenciano (España)
accepted-no

Acceptat = NO

21-12-2022 Valenciano (España)
accepted-with-errors

Acceptat amb errors

29-05-2024 Valenciano (España)
accepted-yes

Acceptat = SI

21-12-2022 Valenciano (España)
accepts-emails-commas

Accepta diversos emails separats per comes

15-06-2020 Valenciano (España)
access-denied

S'ha denegat l'accés

13-01-2019 Valenciano (España)
access-denied-p

Vosté no té permís per a veure aquestes dades. Si creu que si que hauria de tindre permís per a veure aquestes dades, contacte amb el seu administrador perquè li concedisca permís.

12-07-2022 Valenciano (España)
access-token

Token d'accés

29-05-2024 Valenciano (España)
accident

Accident

15-06-2021 Valenciano (España)
14-09-2021 Valenciano (España)
14-09-2021 Valenciano (España)
account

Conte

23-11-2018 Valenciano (España)
account-419-not-found

Compte 419 no trobat

07-03-2024 Valenciano (España)
account-bad-parent

El compte %codcuenta% té associat un compte pare equivocat.

21-12-2022 Valenciano (España)
account-balance

Saldo del conte

23-11-2018 Valenciano (España)
account-code

Còdic del conte

23-11-2018 Valenciano (España)
account-code-bigger-than-subaccounts

El codi del compte %code% és més llarg que els subcomptes

28-02-2022 Valenciano (España)
account-code-lower-than-parent

El codi de compte %code% és més curt que el del pare

14-09-2021 Valenciano (España)
account-data-missing

Falten senyes en el conte

23-11-2018 Valenciano (España)
account-dot-code

Punt per a autocompletar zeros. Example: 11.1 = 1100000001

15-06-2021 Valenciano (España)
account-length

Llongitut del conte

07-01-2021 Valenciano (España)
account-length-error

Longitud de subcompte errònia. El subcompte %code% ha de tindre la longitud definida en l'exercici.

29-05-2024 Valenciano (España)
account-missing-in-balance

El compte %codcuenta% té saldo però no està inclòs als balanços. Considereu incloure-ho si el balanç surt desquadrat.

06-06-2024 Valenciano (España)
account-parent-error

El conte pare és incorrecte o no pertany a l'eixercici

02-05-2019 Valenciano (España)
accounted-by-year

contabilitzat per any

27-06-2024 Valenciano (España)
accounting

Contabiltat

23-11-2018 Valenciano (España)
accounting-accounts

Contes contables

11-04-2019 Valenciano (España)
12-12-2019 Valenciano (España)
12-12-2019 Valenciano (España)
Cookies
Usamos cookies en nuestro sitio web para brindarte la experiencia más relevante recordando tus preferencias y visitas repetidas. Al hacer clic en "Aceptar", aceptas el uso de TODAS las cookies necesarias.
Copyright (c) 2013-2024 FacturaScripts
0.28366s

Soporte