account-missing-in-balance

Gallego (España) CORE
yolandass_1347
10-04-2023 07:36:04
Traducción

Palabras entre símbolos %, como %email%, son variables y no se deben eliminar, ni traducir.

Descripción

La descripción sirve para dar contexto al traductor. Para que sepa mejor qué está traduciendo.

account-missing-in-balance en otros idiomas

Fíjese como ha sido traducida esta cadena en otros idiomas.

Idioma Traducción Descripción
ca_ES El compte %codcuenta% té saldo però no està inclòs als balanços. Considereu incloure-la si el balanç surt desquadrat. La cuenta %codcuenta% tiene saldo pero no está incluida en los balances. Considere incluirla si el balance sale descuadrado.
cs_CZ Účet %codcuenta% má zůstatek, ale není zahrnut v závěru. Uvažte o jeho zahrnutí, pokud vám zůstatek nevyjde. La cuenta %codcuenta% tiene saldo pero no está incluida en los balances. Considere incluirla si el balance sale descuadrado.
de_DE Das Konto %codaccount% hat einen Saldo, ist aber nicht in den Bilanzen enthalten. Erwägen Sie, es einzubeziehen, wenn die Bilanz unausgeglichen ist. Das Konto %codcuenta% hat einen Saldo, ist aber nicht in den Bilanzen enthalten. Erwägen Sie die Einbeziehung, wenn die Bilanz unausgeglichen ist.
en_EN The account %codcuenta% has a balance but is not included in the balances. Consider including it if the balance is out of balance. The account %codcuenta% has a balance but is not included in the balances. Consider including it if the balance is out of balance.
es_AR La cuenta %codcuenta% tiene saldo %saldo% pero no está incluida en los balances. Considere incluirla si el balance sale descuadrado. Advertencia de que la cuenta tiene saldo pero no está incluida en los balances. Para que considere incluirla si el balance sale descuadrado.
es_CL La cuenta %codcuenta% tiene saldo %saldo% pero no está incluida en los balances. Considere incluirla si el balance sale descuadrado. Advertencia de que la cuenta tiene saldo pero no está incluida en los balances. Para que considere incluirla si el balance sale descuadrado.
es_CO La cuenta %codcuenta% tiene saldo %saldo% pero no está incluida en los balances. Considere incluirla si el balance sale descuadrado. Advertencia de que la cuenta tiene saldo pero no está incluida en los balances. Para que considere incluirla si el balance sale descuadrado.
es_CR La cuenta %codcuenta% tiene saldo %saldo% pero no está incluida en los balances. Considere incluirla si el balance sale descuadrado. Advertencia de que la cuenta tiene saldo pero no está incluida en los balances. Para que considere incluirla si el balance sale descuadrado.
es_DO La cuenta %codcuenta% tiene saldo %saldo% pero no está incluida en los balances. Considere incluirla si el balance sale descuadrado. Advertencia de que la cuenta tiene saldo pero no está incluida en los balances. Para que considere incluirla si el balance sale descuadrado.
es_EC La cuenta %codcuenta% tiene saldo %saldo% pero no está incluida en los balances. Considere incluirla si el balance sale descuadrado. Advertencia de que la cuenta tiene saldo pero no está incluida en los balances. Para que considere incluirla si el balance sale descuadrado.
es_ES La cuenta %codcuenta% tiene saldo %saldo% pero no está incluida en los balances. Considere incluirla si el balance sale descuadrado. Advertencia de que la cuenta tiene saldo pero no está incluida en los balances. Para que considere incluirla si el balance sale descuadrado.
es_GT La cuenta %codcuenta% tiene saldo %saldo% pero no está incluida en los balances. Considere incluirla si el balance sale descuadrado. Advertencia de que la cuenta tiene saldo pero no está incluida en los balances. Para que considere incluirla si el balance sale descuadrado.
es_MX La cuenta %codcuenta% tiene saldo %saldo% pero no está incluida en los balances. Considere incluirla si el balance sale descuadrado. Advertencia de que la cuenta tiene saldo pero no está incluida en los balances. Para que considere incluirla si el balance sale descuadrado.
es_PA La cuenta %codcuenta% tiene saldo %saldo% pero no está incluida en los balances. Considere incluirla si el balance sale descuadrado. Advertencia de que la cuenta tiene saldo pero no está incluida en los balances. Para que considere incluirla si el balance sale descuadrado.
es_PE La cuenta %codcuenta% tiene saldo %saldo% pero no está incluida en los balances. Considere incluirla si el balance sale descuadrado. Advertencia de que la cuenta tiene saldo pero no está incluida en los balances. Para que considere incluirla si el balance sale descuadrado.
es_UY La cuenta %codcuenta% tiene saldo %saldo% pero no está incluida en los balances. Considere incluirla si el balance sale descuadrado. Advertencia de que la cuenta tiene saldo pero no está incluida en los balances. Para que considere incluirla si el balance sale descuadrado.
eu_ES %codcuenta% kontuak saldoa du baina ez dago saldoetan sartuta. Kontuan hartu hau sartzea oreka desorekatuta badago. %codcuenta% kontuak saldoa du baina ez dago saldoetan sartuta. Kontuan hartu hau sartzea oreka desorekatuta badago.
fr_FR Le compte %codcuenta% possède un solde, mais n'est pas inclus dans les bilans. Pensez à l'inclure si le bilan est déséquilibré. La cuenta %codcuenta% tiene saldo pero no está incluida en los balances. Considere incluirla si el balance sale descuadrado.
it_IT Il conto % co-conto % ha un saldo ma non è compreso nei saldi. Valuta di includerlo se il saldo è sbilanciato. Il conto % co-conto % ha un saldo ma non è compreso nei saldi. Valuta di includerlo se il saldo è sbilanciato.
pl_PL La cuenta %codcuenta% tiene saldo %saldo% pero no está incluida en los balances. Considere incluirla si el balance sale descuadrado. Advertencia de que la cuenta tiene saldo pero no está incluida en los balances. Para que considere incluirla si el balance sale descuadrado.
pt_BR A conta %codcuenta% tem saldo mas não está incluída nos balanços. Cuidado com furo de caixa A conta %codcuenta% tem saldo mas não está incluída nos balanços. Cuidado com furo de caixa
pt_PT A conta %codcuenta% tem saldo mas não está incluída nos balanços. Considere incluí-la se o balanço estiver desequilibrado La cuenta %codcuenta% tiene saldo pero no está incluida en los balances. Considere incluirla si el balance sale descuadrado.
va_ES El compte %codcuenta% té saldo però no està inclòs als balanços. Considereu incloure-ho si el balanç surt desquadrat. La cuenta %codcuenta% tiene saldo pero no está incluida en los balances. Considere incluirla si el balance sale descuadrado.
2017-files-paragraph

Ten unha copia de seguridade dos arquivos de FacturaScripts 2017? Copie o zip ao cartafol MyFiles/ FS2017 Migrator de FacturaScripts.

23-09-2021 Gallego (España)
2017-migrator

MIgrador 2017

23-09-2021 Gallego (España)
2017-migrator-paragraph

Este asistente permite migrar os datos da versión 2017 á nova estrutura de 2021.

14-03-2024 Gallego (España)
2017-mysql-charset-problem

A codificación de MySQL debe ser utf8. Consulta está páxina %web%

14-03-2024 Gallego (España)
347-no-country

A factura de %type% con cif/nif %cifnif% non ten país e é obrigatorio

09-08-2023 Gallego (España)
347-no-data

Sen resultados

09-08-2023 Gallego (España)
347-no-province

A factura de %type% con cif/nif %cifnif% non ten provincia e é obrigatorio

10-01-2024 Gallego (España)
a-discount-has-been-applied

Aplicouse un desconto do

03-12-2023 Gallego (España)
14-03-2023 Gallego (España)
abbreviated

Abreviado

10-09-2020 Gallego (España)
about

Acerca de

11-07-2018 Gallego (España)
absence

Ausencia

11-02-2022 Gallego (España)
absence-concept

Motivo de ausencia

23-02-2021 Gallego (España)
absence-reason

Ausencia - motivo

23-09-2021 Gallego (España)
absences-reasons

Motivos de ausencias

04-12-2022 Gallego (España)
accept

Aceptar

11-07-2018 Gallego (España)
accept-all

Aceptar todo

21-02-2022 Gallego (España)
accept-data

Acepte cambios ou operación

11-07-2018 Gallego (España)
accept-privacy-policy

Acepta a política de privacidade

02-09-2019 Gallego (España)
accept-service-able-mount

Se non acepta o servizo, non poderá montarse.

04-12-2022 Gallego (España)
accepted

Aceptado

14-11-2021 Gallego (España)
accepted-all

Aceptado = TODOS

04-12-2022 Gallego (España)
accepted-no

Aceptado = NON

10-01-2024 Gallego (España)
accepted-with-errors

Aceptado con erros

09-08-2023 Gallego (España)
accepted-yes

Aceptado = SI

04-12-2022 Gallego (España)
accepts-emails-commas

Acepta varios emails separados por comas

17-06-2020 Gallego (España)
access-denied

Acceso denegado

10-01-2024 Gallego (España)
access-denied-p

Vostede non ten permiso para ver estos datos. Se cree que sí que debería ter permiso para ver estos datos, contacte co seu administrador para que lle conceda permiso.

04-05-2022 Gallego (España)
access-token

Token de acceso

09-08-2023 Gallego (España)
accident

Accidente

23-02-2021 Gallego (España)
23-09-2021 Gallego (España)
23-09-2021 Gallego (España)
account

Conta

11-07-2018 Gallego (España)
account-419-not-found

Conta 419 non atopada

08-03-2024 Gallego (España)
account-bad-parent

A conta %codcuenta% ten asociada unha conta pai equivocada.

27-09-2022 Gallego (España)
account-balance

Saldo da conta

11-07-2018 Gallego (España)
account-code

Código de conta

11-07-2018 Gallego (España)
account-code-bigger-than-subaccounts

O código da conta %code% é máis longo que as subcontas

10-02-2022 Gallego (España)
account-code-lower-than-parent

Código da conta %code% es mais curto ca do pai

11-07-2021 Gallego (España)
account-data-missing

Faltan datos na conta

11-07-2018 Gallego (España)
account-dot-code

Punto para autocompletar ceros. Exemplo: 11.1 = 1100000001

23-03-2021 Gallego (España)
account-length

Lonxitude da subconta

12-01-2021 Gallego (España)
account-length-error

Lonxitude de subconta errónea. A subconta %code% debe ter a lonxitude definida no exercicio.

24-09-2023 Gallego (España)
account-parent-error

A conta Pai é incorrecta ou non pertence ao exercicio

11-07-2018 Gallego (España)
accounting

Contabilidade

11-07-2018 Gallego (España)
accounting-accounts

Contas contables

11-07-2018 Gallego (España)
19-12-2019 Gallego (España)
19-12-2019 Gallego (España)
accounting-concept

Concepto de contabilidade

11-07-2018 Gallego (España)
accounting-data-missing

Plan contable non atopado para o exercicio %exerciseName%

09-02-2021 Gallego (España)
Cookies
Usamos cookies en nuestro sitio web para brindarte la experiencia más relevante recordando tus preferencias y visitas repetidas. Al hacer clic en "Aceptar", aceptas el uso de TODAS las cookies necesarias.
Copyright (c) 2013-2024 FacturaScripts
0.23629s

Soporte