gl_ES

Gallego (España)

save-this-variant

Guardar esta variante

23-05-2024 Gallego (España)
global-changes

Cambios globales

23-05-2024 Gallego (España)
global-changes-desc

Los cambios producidos aquí, se aplicarán a todas variantes de abajo

23-05-2024 Gallego (España)
reset-all-rates

Reiniciar todas las tarifas

23-05-2024 Gallego (España)
reset-rates-for-this-variant

Reiniciar tarifas para esta variante

23-05-2024 Gallego (España)
save-all-variants

Guardar todas las variantes

23-05-2024 Gallego (España)
not-remote

No remoto

21-05-2024 Gallego (España)
remote

Remoto

21-05-2024 Gallego (España)
template-name-required

Nombre de la plantilla requerido

21-05-2024 Gallego (España)
save-this-variant

Guardar esta variante

23-05-2024 Gallego (España)
save-all-variants

Guardar todas las variantes

23-05-2024 Gallego (España)
reset-all-rates

Reiniciar todas las tarifas

23-05-2024 Gallego (España)
reset-rates-for-this-variant

Reiniciar tarifas para esta variante

23-05-2024 Gallego (España)
global-changes-desc

Los cambios producidos aquí, se aplicarán a todas variantes de abajo

23-05-2024 Gallego (España)
global-changes

Cambios globales

23-05-2024 Gallego (España)
not-remote

No remoto

21-05-2024 Gallego (España)
remote

Remoto

21-05-2024 Gallego (España)
template-name-required

Nombre de la plantilla requerido

21-05-2024 Gallego (España)
subaccount-irpf

Subconta de retencións para ventas

20-05-2024 Gallego (España)
model-390

Modelo 390

20-05-2024 Gallego (España)
model-303-390

Modelo 303/390

20-05-2024 Gallego (España)
login-cookie-fail

Fallou a cookie da sesión

20-05-2024 Gallego (España)
in-progress

En progreso

20-05-2024 Gallego (España)
upgrades

Melloras

20-05-2024 Gallego (España)
underbook-whitout-delivery-note

Subreservas sen albará

13-05-2024 Gallego (España)
types-passenger

Tipos de pasaxeiros

13-05-2024 Gallego (España)
shopeame-p

Shopea.me é un servizo web que permite conectar a túa empresa cas túas tendas online WooCommerce ou PrestaShop.

13-05-2024 Gallego (España)
13-05-2024 Gallego (España)
13-05-2024 Gallego (España)
13-05-2024 Gallego (España)
service-lines

Liñas de servizo

13-05-2024 Gallego (España)
service-line

Liña servizo

13-05-2024 Gallego (España)
service-id

ID servizo

13-05-2024 Gallego (España)
service-connection-time

Hora conexión servizo

13-05-2024 Gallego (España)
service-connection-date

Data conexión servizo

13-05-2024 Gallego (España)
report-shipping-company

Informe de naviera

13-05-2024 Gallego (España)
passenger-type

Tipo pasaxeiro

13-05-2024 Gallego (España)
passenger-phone

Teléfono pasaxeiro

13-05-2024 Gallego (España)
passenger-name

Nome pasaxeiro

13-05-2024 Gallego (España)
passenger-email

Email pasaxeiro

13-05-2024 Gallego (España)
passenger-cifnif

CIF/NIF pasaxeiro

13-05-2024 Gallego (España)
not-services-pending-solicited-for-shipping-company

Non hai servizos pendentes de solicitar para a naviera %name%

13-05-2024 Gallego (España)
locator

Localizador

13-05-2024 Gallego (España)
line-identifier

Identificador de liña

13-05-2024 Gallego (España)
invoice-order

Facturar pedido

13-05-2024 Gallego (España)
13-05-2024 Gallego (España)
ftp-bookings

FTP reservas

13-05-2024 Gallego (España)
birthdate

Data de nacemento

13-05-2024 Gallego (España)
service-locator

Localizador servizo

13-05-2024 Gallego (España)
variant-supplier-not-found

Referencia do produto de provedor non atopada

07-05-2024 Gallego (España)
shop-warehouse-desc

Seleccione o almacén que se usará ao crear o pedido

07-05-2024 Gallego (España)
catalogue-company-desc

Usar está empresa para o catálogo de produto e tenda online

07-05-2024 Gallego (España)
catalogue-warehouse-desc

Seleccione un almacén ou deixeo valeiro para usar todos os almacéns da empresa seleccionada

07-05-2024 Gallego (España)
box-counting

Conteo de caixa

06-05-2024 Gallego (España)
recalculate-box

Recalcular caixa

06-05-2024 Gallego (España)
02-05-2024 Gallego (España)
finalize-purchase

Rematar compra

02-05-2024 Gallego (España)
document-paid-but-could-not-mark-as-paid

Documento pagado pero non se pudo marcar como pagado

02-05-2024 Gallego (España)
contact-is-not-a-customer

O contacto non é un cliente

02-05-2024 Gallego (España)
Cookies
Usamos cookies en nuestro sitio web para brindarte la experiencia más relevante recordando tus preferencias y visitas repetidas. Al hacer clic en "Aceptar", aceptas el uso de TODAS las cookies necesarias.
Copyright (c) 2013-2024 FacturaScripts
0.11051s

Soporte