separated-by-commas-column-order-additional-fields

Catalán (España)
estrategicos_11919
20-11-2023 13:01:27
Traducción

Palabras entre símbolos %, como %email%, son variables y no se deben eliminar, ni traducir.

Descripción

La descripción sirve para dar contexto al traductor. Para que sepa mejor qué está traduciendo.

separated-by-commas-column-order-additional-fields en otros idiomas

Fíjese como ha sido traducida esta cadena en otros idiomas.

Idioma Traducción Descripción
cs_CZ Oddělené čárkou: Sloupec 'order_additional_fields' Separados por comas: Columna 'order_additional_fields'
de_DE Separados por comas: Columna 'order_additional_fields' Separados por comas: Columna 'order_additional_fields'
en_EN Separated by commas: Column 'order_additional_fields' Separated by commas: Column 'order_additional_fields'
es_AR Separados por comas: Columna 'order_additional_fields' Separados por comas: Columna 'order_additional_fields'
es_CL Separados por comas: Columna 'order_additional_fields' Separados por comas: Columna 'order_additional_fields'
es_CO Separados por comas: Columna 'order_additional_fields' Separados por comas: Columna 'order_additional_fields'
es_CR Separados por comas: Columna 'order_additional_fields' Separados por comas: Columna 'order_additional_fields'
es_DO Separados por comas: Columna 'order_additional_fields' Separados por comas: Columna 'order_additional_fields'
es_EC Separados por comas: Columna 'order_additional_fields' Separados por comas: Columna 'order_additional_fields'
es_ES Separados por comas: Columna 'order_additional_fields' Separados por comas: Columna 'order_additional_fields'
es_GT Separados por comas: Columna 'order_additional_fields' Separados por comas: Columna 'order_additional_fields'
es_MX Separados por comas: Columna 'order_additional_fields' Separados por comas: Columna 'order_additional_fields'
es_PA Separados por comas: Columna 'order_additional_fields' Separados por comas: Columna 'order_additional_fields'
es_PE Separados por comas: Columna 'order_additional_fields' Separados por comas: Columna 'order_additional_fields'
es_UY Separados por comas: Columna 'order_additional_fields' Separados por comas: Columna 'order_additional_fields'
eu_ES Komaz banatuak: 'order_additional_fields' zutabea Separados por comas: Columna 'order_additional_fields'
fr_FR Séparés par des virgules : colonne "order_additional_fields". Séparés par des virgules : colonne "order_additional_fields".
gl_ES Separados por comas: Columna 'order_additional_fields' Separados por comas: Columna 'order_additional_fields'
it_IT Separados por comas: Columna 'order_additional_fields' Separados por comas: Columna 'order_additional_fields'
pl_PL Oddzielone przecinkami: Pole 'order_additional_fields' Separados por comas: Columna 'order_additional_fields'
pt_BR Separados por comas: Columna 'order_additional_fields' Separados por comas: Columna 'order_additional_fields'
pt_PT Separados por comas: Columna 'order_additional_fields' Separados por comas: Columna 'order_additional_fields'
va_ES Separados por comas: Columna 'order_additional_fields' Separados por comas: Columna 'order_additional_fields'
cookies

Galetes

25-02-2022 Catalán (España)
29-07-2022 Catalán (España)
customer-no-bank-accounts

El client %customerName% no té cap compte bancari

14-02-2023 Catalán (España)
delivery-note-payment-made-success

Pagament realitzat de l'albara %code% amb èxit.

18-07-2024 Catalán (España)
delivery-note-total-amount-project

Total d'Albarans en Projecte

18-07-2024 Catalán (España)
departure-from-ship-no

Sortida des de nau = NO

21-12-2022 Catalán (España)
developer

Desenvolupador

29-07-2022 Catalán (España)
device

Dispositiu

17-02-2022 Catalán (España)
es_EC

Espanyol (Ecuador)

01-08-2019 Catalán (España)
estimation-payment-made

Pagament realitzat del pressupost %code%

02-03-2024 Catalán (España)
first-pct

% Primer Document

10-10-2022 Catalán (España)
05-02-2022 Catalán (España)
fixer

Fixer

31-07-2021 Catalán (España)
generate-barcodes

Generar codis de barres

19-01-2022 Catalán (España)
has-parent

Té pare

01-04-2021 Catalán (España)
hire-date

Data de contractació

14-12-2022 Catalán (España)
import-contacts

Importar contactes

19-10-2021 Catalán (España)
invalid-iso-code

Codi ISO '%iso-code%' no vàlid

18-07-2024 Catalán (España)
lists

Llistes

19-10-2021 Catalán (España)
lock-invoice

Bloquejar factura

27-01-2023 Catalán (España)
march

Març

29-08-2023 Catalán (España)
mirakl-shops

Botigues Mirakl

20-01-2023 Catalán (España)
missing-supplier-name

Manca el nom del Proveïdor

16-12-2022 Catalán (España)
model-390

Model 390

20-05-2024 Catalán (España)
month-3

Març

11-09-2023 Catalán (España)
mounting-materials-cost

Cost mat. muntatge

20-01-2023 Catalán (España)
no-ncf-range-for-03

No hi ha rang de NCF per a Notes de Dèbit

10-10-2022 Catalán (España)
not-have-access-to-this-page

No tens accés a aquesta pàgina

25-02-2024 Catalán (España)
number-work

Nº. obra

21-08-2021 Catalán (España)
only-service-regular

Només servei regular

01-05-2023 Catalán (España)
origin-external

Origen = EXTERN

17-12-2022 Catalán (España)
picking

Picking

21-12-2021 Catalán (España)
realde

Real.de

27-01-2023 Catalán (España)
scheduled-bill

Factura programada

10-10-2022 Catalán (España)
second-quarter

2n trimestre

10-10-2022 Catalán (España)
10-08-2023 Catalán (España)
serv-regular-combination

Serv. regular - Combinació

22-12-2022 Catalán (España)
service-default-priority

Si no ompliu el vehicle o el conductor, aquest serà l'ordre de prioritats per al Muntatge de Serveis: 1r Combinació - Servei Regular, 2n Combinació i 3r Servei Regular

18-07-2024 Catalán (España)
set-margin-on

Establir marge a

16-03-2023 Catalán (España)
starting-date

Data d'inici

18-07-2024 Catalán (España)
there-are-no-emails-to-send-to

No hi ha emails als quals enviar

13-01-2024 Catalán (España)
tickets

Tiquets

22-08-2021 Catalán (España)
title-font-size

Mida font títol

18-02-2021 Catalán (España)
total-general-info

L'import serà el saldo resultant de (deure - haver)

18-07-2024 Catalán (España)
total-movements

Total moviments

29-03-2023 Catalán (España)
transfer-type-all

Tipus de fitxatge = TOTS

19-12-2022 Catalán (España)
transfer-type-entry

Tipus de fitxatge = ENTRADA

19-12-2022 Catalán (España)
transfers

Transferències

08-09-2020 Catalán (España)
trazability-leyend-product

Núm. línia. Referència (Cant. demanada)

10-10-2022 Catalán (España)
zone

Zona

28-07-2022 Catalán (España)
2017-files-paragraph

Té una còpia de seguretat dels arxius de FacturaScripts 2017? Copieu el zip a la carpeta MyFiles/FS2017Migrator de FacturaScripts.

30-07-2021 Catalán (España)
2017-migrator

Migrador 2017

30-07-2021 Catalán (España)
2017-migrator-paragraph

Aquest assistent permet migrar les dades de la versió 2017 a la nova estructura de 2021.

19-03-2024 Catalán (España)
2017-mysql-charset-problem

La codificació de MySQL ha de ser utf8. Consulta aquesta pàgina %web%

19-03-2024 Catalán (España)
347-no-country

La factura de %type% amb cif/nif %cifnif% no té país i és obligatori

21-06-2023 Catalán (España)
347-no-data

Sense resultats

03-08-2023 Catalán (España)
347-no-province

La factura de %type% amb cif/nif %cifnif% no té província i és obligatori

21-06-2023 Catalán (España)
a-discount-has-been-applied

S'ha aplicat un descomte del

31-12-2023 Catalán (España)
abb-units

Unitats

16-03-2023 Catalán (España)
abbreviated

Abreujat

25-02-2020 Catalán (España)
about

Sobre

11-07-2018 Catalán (España)
absence

Absència

10-02-2022 Catalán (España)
absence-concept

Motiu d'absència

17-02-2021 Catalán (España)
absence-reason

Absència - motiu

13-01-2024 Catalán (España)
absences-reasons

Motius d'absències

17-12-2022 Catalán (España)
accept

Acceptar

11-07-2018 Catalán (España)
accept-all

Acceptar-ho tot

13-01-2024 Catalán (España)
accept-data

Acceptar canvis o operació

11-07-2018 Catalán (España)
accept-privacy-policy

Accepta la política de privacitat

09-08-2019 Catalán (España)
accept-service-able-mount

Si no accepteu el servei, no podrà muntar-se.

21-12-2022 Catalán (España)
accepted

Acceptat

19-10-2021 Catalán (España)
accepted-all

Acceptat = TOTS

14-12-2022 Catalán (España)
accepted-no

Acceptat = NO

14-12-2022 Catalán (España)
accepted-with-errors

Acceptat amb errors

13-07-2023 Catalán (España)
accepted-yes

Acceptat = SI

14-12-2022 Catalán (España)
accepts-emails-commas

Accepta diversos emails separats per comes

15-06-2020 Catalán (España)
access-denied

Accés denegat

14-01-2019 Catalán (España)
access-denied-p

No teniu permís per veure aquestes dades. Si creieu que sí que hauríeu de tenir permís per veure aquestes dades, contacteu amb el vostre administrador perquè us concedeixi permís.

05-05-2022 Catalán (España)
access-token

Token d'accés

21-06-2023 Catalán (España)
accident

Accident

17-02-2021 Catalán (España)
22-08-2021 Catalán (España)
22-08-2021 Catalán (España)
account

Compte

11-07-2018 Catalán (España)
account-419-not-found

Compte 419 no trobat

07-03-2024 Catalán (España)
account-bad-parent

El compte %codcuenta% té associat un compte pare equivocat.

26-09-2022 Catalán (España)
account-balance

Saldo del compte

11-07-2018 Catalán (España)
account-code

Codi de compte

11-07-2018 Catalán (España)
account-code-bigger-than-subaccounts

El codi del compte %code% és més llarg que els subcomptes

01-02-2022 Catalán (España)
account-code-lower-than-parent

El codi de compte %code% és més curt que el del pare

12-07-2021 Catalán (España)
account-data-missing

Falten dades en el compte

11-07-2018 Catalán (España)
account-dot-code

Punt per a autocompletar zeros. Exemple: 11.1 = 1100000001

22-03-2021 Catalán (España)
account-length

Longitud de compte

09-01-2021 Catalán (España)
account-length-error

Longitud de subcompte erroni. El subcompte %code% ha de tenir la longitud definida en l'exercici.

21-09-2023 Catalán (España)
account-missing-in-balance

El compte %codcuenta% té saldo però no està inclòs als balanços. Considereu incloure-la si el balanç surt desquadrat.

06-04-2023 Catalán (España)
account-parent-error

El compte pare és incorrecte o no pertany a l'exercici

14-01-2019 Catalán (España)
accounted-by-year

quantes vegades es comptabilitza a l'any

27-06-2024 Catalán (España)
accounting

Comptabilitat

11-07-2018 Catalán (España)
accounting-accounts

Comptes comptables

11-07-2018 Catalán (España)
12-12-2019 Catalán (España)
12-12-2019 Catalán (España)
Cookies
Usamos cookies en nuestro sitio web para brindarte la experiencia más relevante recordando tus preferencias y visitas repetidas. Al hacer clic en "Aceptar", aceptas el uso de TODAS las cookies necesarias.
Copyright (c) 2013-2024 FacturaScripts
0.24489s

Soporte