configuration

Gallego (España)
contacto_6645
09-08-2023 20:31:46
Traducción

Palabras entre símbolos %, como %email%, son variables y no se deben eliminar, ni traducir.

Descripción

La descripción sirve para dar contexto al traductor. Para que sepa mejor qué está traduciendo.

configuration en otros idiomas

Fíjese como ha sido traducida esta cadena en otros idiomas.

Idioma Traducción Descripción
ca_ES Configuració Configuració
cs_CZ Konfigurace Configuración
de_DE Konfiguration Configuración
en_EN Setting Setting
es_AR Configuración Configuración
es_CL Configuración Configuración
es_CO Configuración Configuración
es_CR Configuración Configuración
es_DO Configuración Configuración
es_EC Configuración Configuración
es_ES Configuración Configuración
es_GT Configuración Configuración
es_MX Configuración Configuración
es_PA Configuración Configuración
es_PE Configuración Configuración
es_UY Configuración Configuración
eu_ES Konfigurazioa Configuración
fr_FR Configuration Configuración
it_IT Configurazione Configuración
pl_PL Configuración Configuración
pt_BR Configuração Configuración
pt_PT Configuración Configuración
va_ES Configuració Configuración
amortization-account-not-found

Falta informar algunha subcuenta para a amortización

27-06-2024 Gallego (España)
amortization-accounting-error

Erro ao contabilizar o plan de amortización

27-06-2024 Gallego (España)
amortization-bank-data-error

Falta informar algún dato para a amortización bancaria

08-07-2024 Gallego (España)
amortization-finalized

O inmobilizado xa está finalizado ou amortizado

27-06-2024 Gallego (España)
amortization-not-found

Non se puido atopar o produto a amortizar

27-06-2024 Gallego (España)
amortization-not-sold

O inmobilizado non está vendido ou falta o documento de venda

27-06-2024 Gallego (España)
amortization-plan-delete-error

Erro ao borrar o plan de amortización

27-06-2024 Gallego (España)
amortization-plan-error

Erro ao crear o plan de amortización

27-06-2024 Gallego (España)
amortization-template

Plantilla de amortización

27-06-2024 Gallego (España)
amortized

Amortizado/a

27-06-2024 Gallego (España)
amortizing

Amortizando

27-06-2024 Gallego (España)
annual

Anual

27-06-2024 Gallego (España)
annual-190

Anual (Modelo 190)

03-07-2024 Gallego (España)
annual-rate

Taxa anual

08-07-2024 Gallego (España)
autopedidoproveedor

Pedido automático proveedor

25-06-2024 Gallego (España)
banking

Bancario

08-07-2024 Gallego (España)
buildings

Edificios

27-06-2024 Gallego (España)
cant-delete-amortization

Non se pode borrar a amortización. Contén períodos amortizados.

27-06-2024 Gallego (España)
capital

Capital

08-07-2024 Gallego (España)
centrals

Centrais

27-06-2024 Gallego (España)
civil-works

Obra Civil

27-06-2024 Gallego (España)
coefficient

Coeficiente

27-06-2024 Gallego (España)
constant

Constante

27-06-2024 Gallego (España)
contabilization

Contabilización

27-06-2024 Gallego (España)
conversation-name

Nome da conversa

25-06-2024 Gallego (España)
copy-from-template

Copiar da plantilla

27-06-2024 Gallego (España)
create-plan

Crear plan

27-06-2024 Gallego (España)
cron-timeout

O cron detívose para non exceder o tempo máximo de execución de PHP. Por favor, execute o cron dende terminal para evitar este límite.

04-07-2024 Gallego (España)
date-amortization-error

Erro ao calcular a data de amortización. Revise o tipo de contabilización e os períodos

27-06-2024 Gallego (España)
date-end-amortization-error

Falta informar ou é errónea a data de fin de vida

27-06-2024 Gallego (España)
default-supplier

Provedor por defecto

25-06-2024 Gallego (España)
electronic-computer

Equipos electrónicos e sistemas informáticos

27-06-2024 Gallego (España)
end-useful

Fin da vida útil

27-06-2024 Gallego (España)
end-useful-life

Fin da vida útil

27-06-2024 Gallego (España)
facilities

Instalacións

27-06-2024 Gallego (España)
first-period

Primeiro período

27-06-2024 Gallego (España)
first-period-calculation

<br><b>Período Completo</b>: Amortiza o total do período indistintamente da data de adquisición.<br><b>Adquisición con distribución</b>: Amortiza o primeiro período desde a adquisición repartindo a diferenza no resto.<br><b>Adquisición e período adicional</b>: Amortiza o primeiro período desde a adquisición e a diferenza nun período adicional.

27-06-2024 Gallego (España)
furniture-fixtures

Mobiliario e enseres

27-06-2024 Gallego (España)
has-no-titles

Non ten títulos

03-07-2024 Gallego (España)
immobilization-real-estate

Inmobilizacións inmobiliarias

27-06-2024 Gallego (España)
insert-amortization-line

Inserir liña de amortización

27-06-2024 Gallego (España)
intangible-assets

Inmobilizacións intanxibles

27-06-2024 Gallego (España)
legal-period

Período legal

27-06-2024 Gallego (España)
legal-periods

Períodos Legais

27-06-2024 Gallego (España)
line-already-exists

A liña de amortización xa existe

27-06-2024 Gallego (España)
line-amortized-entry-error

O importe amortizado non coincide co importe do asento

27-06-2024 Gallego (España)
mandatory-line-values-missing

Faltan valores obrigatórios (Ano, Período e Importe) na liña de amortización

27-06-2024 Gallego (España)
material-immobilizations

Inmobilizacións materiais

27-06-2024 Gallego (España)
material-immobilizations-in-progress

Inmobilizacións materiais en curso

27-06-2024 Gallego (España)
model-111-190

Modelo 111 e 190

03-07-2024 Gallego (España)
2017-files-paragraph

Ten unha copia de seguridade dos arquivos de FacturaScripts 2017? Copie o zip ao cartafol MyFiles/ FS2017 Migrator de FacturaScripts.

23-09-2021 Gallego (España)
2017-migrator

MIgrador 2017

23-09-2021 Gallego (España)
2017-migrator-paragraph

Este asistente permite migrar os datos da versión 2017 á nova estrutura de 2021.

14-03-2024 Gallego (España)
2017-mysql-charset-problem

A codificación de MySQL debe ser utf8. Consulta está páxina %web%

14-03-2024 Gallego (España)
347-no-country

A factura de %type% con cif/nif %cifnif% non ten país e é obrigatorio

09-08-2023 Gallego (España)
347-no-data

Sen resultados

09-08-2023 Gallego (España)
347-no-province

A factura de %type% con cif/nif %cifnif% non ten provincia e é obrigatorio

10-01-2024 Gallego (España)
a-discount-has-been-applied

Aplicouse un desconto do

03-12-2023 Gallego (España)
14-03-2023 Gallego (España)
abbreviated

Abreviado

10-09-2020 Gallego (España)
about

Acerca de

11-07-2018 Gallego (España)
absence

Ausencia

11-02-2022 Gallego (España)
absence-concept

Motivo de ausencia

23-02-2021 Gallego (España)
absence-reason

Ausencia - motivo

23-09-2021 Gallego (España)
absences-reasons

Motivos de ausencias

04-12-2022 Gallego (España)
accept

Aceptar

11-07-2018 Gallego (España)
accept-all

Aceptar todo

21-02-2022 Gallego (España)
accept-data

Acepte cambios ou operación

11-07-2018 Gallego (España)
accept-privacy-policy

Acepta a política de privacidade

02-09-2019 Gallego (España)
accept-service-able-mount

Se non acepta o servizo, non poderá montarse.

04-12-2022 Gallego (España)
accepted

Aceptado

14-11-2021 Gallego (España)
accepted-all

Aceptado = TODOS

04-12-2022 Gallego (España)
accepted-no

Aceptado = NON

10-01-2024 Gallego (España)
accepted-with-errors

Aceptado con erros

09-08-2023 Gallego (España)
accepted-yes

Aceptado = SI

04-12-2022 Gallego (España)
accepts-emails-commas

Acepta varios emails separados por comas

17-06-2020 Gallego (España)
access-denied

Acceso denegado

10-01-2024 Gallego (España)
access-denied-p

Vostede non ten permiso para ver estos datos. Se cree que sí que debería ter permiso para ver estos datos, contacte co seu administrador para que lle conceda permiso.

04-05-2022 Gallego (España)
access-token

Token de acceso

09-08-2023 Gallego (España)
accident

Accidente

23-02-2021 Gallego (España)
23-09-2021 Gallego (España)
23-09-2021 Gallego (España)
account

Conta

11-07-2018 Gallego (España)
account-419-not-found

Conta 419 non atopada

08-03-2024 Gallego (España)
account-bad-parent

A conta %codcuenta% ten asociada unha conta pai equivocada.

27-09-2022 Gallego (España)
account-balance

Saldo da conta

11-07-2018 Gallego (España)
account-code

Código de conta

11-07-2018 Gallego (España)
account-code-bigger-than-subaccounts

O código da conta %code% é máis longo que as subcontas

10-02-2022 Gallego (España)
account-code-lower-than-parent

Código da conta %code% es mais curto ca do pai

11-07-2021 Gallego (España)
account-data-missing

Faltan datos na conta

11-07-2018 Gallego (España)
account-dot-code

Punto para autocompletar ceros. Exemplo: 11.1 = 1100000001

23-03-2021 Gallego (España)
account-length

Lonxitude da subconta

12-01-2021 Gallego (España)
account-length-error

Lonxitude de subconta errónea. A subconta %code% debe ter a lonxitude definida no exercicio.

24-09-2023 Gallego (España)
account-missing-in-balance

A conta %codcuenta% ten saldo pero non está incluída nos balances. Considere incluíla se o balance sae descuadrado.

10-04-2023 Gallego (España)
account-parent-error

A conta Pai é incorrecta ou non pertence ao exercicio

11-07-2018 Gallego (España)
accounted-by-year

contabilizado por ano

30-06-2024 Gallego (España)
accounting

Contabilidade

11-07-2018 Gallego (España)
accounting-accounts

Contas contables

11-07-2018 Gallego (España)
19-12-2019 Gallego (España)
19-12-2019 Gallego (España)
Cookies
Usamos cookies en nuestro sitio web para brindarte la experiencia más relevante recordando tus preferencias y visitas repetidas. Al hacer clic en "Aceptar", aceptas el uso de TODAS las cookies necesarias.
Copyright (c) 2013-2024 FacturaScripts
0.34563s

Soporte