Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su funcionamiento. ¿Aceptas? Leer más

gl_ES

Gallego (España)


Nombre Traducción Descripción Última actualización
documents-generated documents-generated documents-generated 09-07-2020 18:30:39
new-price new-price new-price 07-07-2020 20:36:15
previous-documents previous-documents previous-documents 09-07-2020 18:31:20
price-with-tax price-with-tax price-with-tax 07-07-2020 17:56:20
Nombre Traducción Descripción Última actualización
Date-of-the-document Data do documento a xerar Date-of-the-document 29-04-2019 10:20:41
MegaSearch Buscador MegaSearch 15-06-2019 08:07:10
Traceability Trazabilidade Traceability 21-11-2019 12:54:47
VAT-register Libro de impostos Libro de impostos 11-07-2018 19:39:33
abbreviated Abreviado abbreviated 28-02-2020 12:59:40
about Acerca de Acerca de 11-07-2018 19:39:33
accept Aceptar Aceptar 11-07-2018 19:39:33
accept-data Acepte cambios ou operación Acepte cambios ou operación 11-07-2018 19:39:33
accept-privacy-policy Acepta a política de privacidade accept-privacy-policy 02-09-2019 12:23:56
accepts-emails-commas Acepta varios emails separados por comas Acepta varios emails separados por comas 17-06-2020 22:22:25
access-denied Acceso denegado access-denied 21-02-2019 10:25:14
account Conta Conta 11-07-2018 19:39:33
account-balance Saldo da conta Saldo da conta 11-07-2018 19:39:33
account-code Código de conta Código de conta 11-07-2018 19:39:33
account-data-missing Faltan datos na conta Faltan datos na conta 11-07-2018 19:39:33
account-length Lonxitude da conta Lonxitude da conta 11-07-2018 19:39:33
account-length-error Lonxitude de subconta errónea. A subconta %code% debe ter a lonxitude definida no exercicio. account-length-error 11-01-2020 19:05:32
account-parent-error A conta Pai é incorrecta ou non pertence ao exercicio A conta Pai é incorrecta ou non pertence ao exercicio 11-07-2018 19:39:33
accounting Contabilidade Contabilidade 11-07-2018 19:39:33
accounting-accounts Contas contables Contas contables 11-07-2018 19:39:33
accounting-balance Balance accounting-balance 19-12-2019 13:47:01
accounting-balances Balances accounting-balances 19-12-2019 13:48:26
accounting-concept Concepto de contabilidade Concepto de contabilidade 11-07-2018 19:39:33
accounting-data-missing Plan contable non atopado accounting-data-missing 21-02-2019 10:26:32
accounting-date Data de asento Data de asento 11-07-2018 19:39:33
accounting-entries Asentos contables Asentos contables 11-07-2018 19:39:33
accounting-entry Asento Asento 11-07-2018 19:39:33
accounting-entry-date Data do asento Data do asento 11-07-2018 19:39:34
accounting-entry-macros-text <p>Pode utilizar palabras clave (macros) para autocompletar información no campo descrición:</p><dl><dt>Nome do documento</dt><dd>Escriba <strong>%document%</strong> para engadir o nome do documento.</dd><dt>Data actual</dt><dd>Escriba <strong>%date%</strong> para engadir a data actual.</dd><dt>Data de entrada</dt><dd>Escriba <strong>%date-entry%</strong> para engadir a data do asento contable.</dd><dt>Mes</dt><dd>Escriba <strong>%month%</strong> para engadir o nome do mes da data do asento contable.</dd></dl> <p>Pode utilizar palabras clave (macros) para autocompletar información no campo descrición:</p><dl><dt>Nome do documento</dt><dd>Escriba <strong>%document%</strong> para engadir o nome do documento.</dd><dt>Data actual</dt><dd>Escriba <strong>%date%</strong> para engadir a data actual.</dd><dt>Data de entrada</dt><dd>Escriba <strong>%date-entry%</strong> para engadir a data do asento contable.</dd><dt>Mes</dt><dd>Escriba <strong>%month%</strong> para engadir o nome do mes da data do asento contable.</dd></dl> 11-07-2018 19:39:33
accounting-entry-macros-title Uso de macros no campo descrición Uso de macros no campo descrición 11-07-2018 19:39:33
accounting-exercise-not-found Exercicio non atopado Exercicio non atopado 09-01-2020 12:12:02
accounting-file Arquivo de contas Arquivo de contas 11-07-2018 19:39:34
accounting-heading Epígrafe Epígrafe 11-07-2018 19:39:33
accounting-heading-code Id. Epígrafe Id. Epígrafe 11-07-2018 19:39:33
accounting-items Elementos de contabilidade Elementos de contabilidade 11-07-2018 19:39:33
accounting-lines-error Erro nas liñas do asento contable Erro nas liñas do asento contable 09-09-2019 20:44:25
accounting-plan Plan contable Plan contable 18-03-2019 00:43:03
accounting-possible-duplicated O asento contable posiblemente está duplicado con este outro. Se non é así, para evitar esta mensaxe, simplemente cambie o concepto. O asento contable posiblemente está duplicado con este outro. Se non é así, para evitar esta mensaxe, simplemente cambie o concepto. 11-07-2018 19:39:33
accounting-reports Informes de contabilidade Informes de contabilidade 11-07-2018 19:39:33
accounting-within-regularization O asento pertence a unha regularización do imposto %tax%. Non pode ser borrado. O asento pertence a unha regularización do imposto %tax%. Non pode ser borrado. 17-02-2020 15:32:39
accounts Contas Contas 11-07-2018 19:39:33
action Acción Acción 11-07-2018 19:39:34
actions Accións Accións 11-07-2018 19:39:33
active Activo Activo 02-09-2019 12:40:56
actual-cost-price Prezo de coste real actual-cost-price 13-05-2020 09:22:28
add Engadir Engadir 11-07-2018 19:39:33
add-all-disabled Engadir todo deshabilitado Engadir todo deshabilitado 11-07-2018 19:39:34
add-all-enabled Engadir todo activado Engadir todo activado 01-04-2020 01:10:26
add-extra-lines Engadir liñas extra Engadir liñas extra ao novo documento 17-06-2020 22:24:21
add-invoices Engadir facturas add-invoices 15-06-2019 08:07:25