gl_ES

Gallego (España)

fixer

Fixer

28-07-2021 Gallego (España)
fixer-paragraph

Este proceso revisará y corregirá errores conocidos en albaranes, facturas, subcuentas y partidas.

28-07-2021 Gallego (España)
regenerate-accounting

Regenerar contabilidad

28-07-2021 Gallego (España)
regenerate-accounting-paragraph

Este proceso regenerará todos los asientos de facturas, recibos y remesas para los ejercicios abiertos.

28-07-2021 Gallego (España)
regenerate-accounting-pending

Este proceso generará todos los asientos pendientes de facturas, recibos y remesas para los ejercicios abiertos.

28-07-2021 Gallego (España)
sql-editor

SQL Editor

28-07-2021 Gallego (España)
run

run

28-07-2021 Gallego (España)
remove-backup

remove-backup

28-07-2021 Gallego (España)
no-db-2017

no-db-2017

28-07-2021 Gallego (España)
confirm-migration

confirm-migration

28-07-2021 Gallego (España)
are-you-sure-migration

are-you-sure-migration

28-07-2021 Gallego (España)
2017-migrator-paragraph

2017-migrator-paragraph

28-07-2021 Gallego (España)
2017-migrator

2017-migrator

28-07-2021 Gallego (España)
2017-files-paragraph

2017-files-paragraph

28-07-2021 Gallego (España)
backup-not-found

backup-not-found

28-07-2021 Gallego (España)
backup-found

backup-found

28-07-2021 Gallego (España)
fixer

Fixer

28-07-2021 Gallego (España)
fixer-paragraph

Este proceso revisará y corregirá errores conocidos en albaranes, facturas, subcuentas y partidas.

28-07-2021 Gallego (España)
regenerate-accounting

Regenerar contabilidad

28-07-2021 Gallego (España)
regenerate-accounting-paragraph

Este proceso regenerará todos los asientos de facturas, recibos y remesas para los ejercicios abiertos.

28-07-2021 Gallego (España)
regenerate-accounting-pending

Este proceso generará todos los asientos pendientes de facturas, recibos y remesas para los ejercicios abiertos.

28-07-2021 Gallego (España)
sql-editor

SQL Editor

28-07-2021 Gallego (España)
run

run

28-07-2021 Gallego (España)
remove-backup

remove-backup

28-07-2021 Gallego (España)
no-db-2017

no-db-2017

28-07-2021 Gallego (España)
confirm-migration

confirm-migration

28-07-2021 Gallego (España)
are-you-sure-migration

are-you-sure-migration

28-07-2021 Gallego (España)
2017-migrator-paragraph

2017-migrator-paragraph

28-07-2021 Gallego (España)
2017-migrator

2017-migrator

28-07-2021 Gallego (España)
2017-files-paragraph

2017-files-paragraph

28-07-2021 Gallego (España)
backup-not-found

backup-not-found

28-07-2021 Gallego (España)
backup-found

backup-found

28-07-2021 Gallego (España)
transferred

Transferido

27-07-2021 Gallego (España)
total-cost

Custo total

27-07-2021 Gallego (España)
purchases-for-project

Compras para o proxecto

27-07-2021 Gallego (España)
petitions

Peticións

27-07-2021 Gallego (España)
petition

Petición

27-07-2021 Gallego (España)
pending-sales

Ventas pendentes

27-07-2021 Gallego (España)
pending-purchases

Compras pendentes

27-07-2021 Gallego (España)
27-07-2021 Gallego (España)
27-07-2021 Gallego (España)
burn-project-stock

Descontar stock asinado ó proxecto

27-07-2021 Gallego (España)
model-303

Modelo 303 para a facenda española

27-07-2021 Gallego (España)
items-added-correctly

items-added-correctly

26-07-2021 Gallego (España)
empty-for-not-end

Descrición adicional de columna data fin

11-07-2021 Gallego (España)
show-project-stock

Mostrar o stock do proxecto.

11-07-2021 Gallego (España)
restore-backup-warning

Advertencia sobre restaurar unha copia de seguridade.

11-07-2021 Gallego (España)
restore-backup-p

Parágrafo de axuda para restaurar unha copia de seguridade.

11-07-2021 Gallego (España)
restore-backup

Restaurar copia de seguridade

11-07-2021 Gallego (España)
print-works

Imprimir traballos

11-07-2021 Gallego (España)
print-observations

Imprimir observacións

11-07-2021 Gallego (España)
print-machine-info

Imprimir información da máquina

11-07-2021 Gallego (España)
download-backup-p

Parágrafo de axuda sobre descargar copias de seguridade

11-07-2021 Gallego (España)
do-not-group

Non agrupar

11-07-2021 Gallego (España)
account-code-lower-than-parent

O código da conta es mais curto ca do pai

11-07-2021 Gallego (España)
success

success

30-06-2021 Gallego (España)
supplied-subaccount-not-found

Subconta de suplidos non foi encontrada

30-06-2021 Gallego (España)
copy-p

Preencha o formulario para facer unha copia deste modelo

30-06-2021 Gallego (España)
backup

backup

30-06-2021 Gallego (España)
download-backup

download-backup

30-06-2021 Gallego (España)
edit

Editar

26-06-2021 Gallego (España)
has-parent

Ten pai

14-06-2021 Gallego (España)
languages-es_CL

Español (Chile)

14-06-2021 Gallego (España)
languages-es_CR

Español (Costa Rica)

14-06-2021 Gallego (España)
languages-es_EC

Español (Ecuador)

14-06-2021 Gallego (España)
register-installation-p

Rexistre a súa instalación para poder actualizar plugins de pago ou privados

14-06-2021 Gallego (España)

Copyright (c) 2013-2021 FacturaScripts