gl_ES

Gallego (España)

no-family-selected

Ninguna familia seleccionada. Debe seleccionar al menos una familia para acceder a la funcionalidad.

26-11-2021 Gallego (España)
variables

Variables

25-11-2021 Gallego (España)
terms-exceed-100p

Os prazos exceden o 100%

25-11-2021 Gallego (España)
product-not-found

Produto %ref% non atopado

25-11-2021 Gallego (España)
payment-term

Prazo de pago

25-11-2021 Gallego (España)
new-acc-entry-line-p

Podes introducir unha liña escribindo o código da subconta debaixo ou pulsando o botón subcontas e seleccionando unha subconta.

25-11-2021 Gallego (España)
cannot-mark-payment-as-paid-if-terms

Non podes marcar a forma de pago como pagada se hai prazo de pagamento

25-11-2021 Gallego (España)
unlock-entry

Desbloquear asento

25-11-2021 Gallego (España)
masters

Datos maestros (abreviado por tema de espacio)

15-11-2021 Gallego (España)
warehouse-desc

O almacén determina a empresa

14-11-2021 Gallego (España)
until-next-date

Ata a Seguinte Data

14-11-2021 Gallego (España)
to-refund

A devolver

14-11-2021 Gallego (España)
timed-out

Caducado

14-11-2021 Gallego (España)
supplier-target-desc

(Opcional) Indicar provedor distinto para o novo documento

14-11-2021 Gallego (España)
sources

Fontes

14-11-2021 Gallego (España)
source

Fonte

14-11-2021 Gallego (España)
sketch-invoice-warning

Esta factura aínda é un bosquexo. Fágaa oficial cambiado o seu estado á emitida.

14-11-2021 Gallego (España)
sketch

Bosquexo

14-11-2021 Gallego (España)
send-docs

Enviar documentos

14-11-2021 Gallego (España)
routes

Rutas

14-11-2021 Gallego (España)
route

Ruta

14-11-2021 Gallego (España)
remove-contacts

Quitar contacto(s)

14-11-2021 Gallego (España)
refund-amount

Cantidade devolta

14-11-2021 Gallego (España)
quantity-type-desc

Veces que se aplica o Tipo de prazo

14-11-2021 Gallego (España)
product-icon

Icona de Produto

14-11-2021 Gallego (España)
probability

Probabilidade

14-11-2021 Gallego (España)
path

Taxecto

14-11-2021 Gallego (España)
oportunity

Oportunidade

14-11-2021 Gallego (España)
oportunities

Oportunidades

14-11-2021 Gallego (España)
only-insert

Só engadir

14-11-2021 Gallego (España)
notice-date

Data de aviso

14-11-2021 Gallego (España)
not-verified

Non verificado

14-11-2021 Gallego (España)
not-customers

Non clientes

14-11-2021 Gallego (España)
new-invoice-line-p

Podes engadir un produto pulsando o botón produto ou escribindo a súa referencia ou código de barras no campo código de barras. Ou pulsa o botón liña para unha liña sen produto.

14-11-2021 Gallego (España)
new-address

Nova tradución

14-11-2021 Gallego (España)
net-sales

Neto vendas

14-11-2021 Gallego (España)
net-purchases

Neto compras

14-11-2021 Gallego (España)
missing-phone

Falta o teléfono

14-11-2021 Gallego (España)
rectified-invoice-p

As facturas son documentos mercantís e teñen unha serie de restricións legais. Non se poden eliminar nin modificar. Soamente permítense devolucións totais ou parciais. Utiliza este formulario para facer unha devolución sobre esta factura.

14-11-2021 Gallego (España)
save-sortable

Gardar orde

14-11-2021 Gallego (España)
updated-model

Actualizado %model% (%key%) %desc%

14-11-2021 Gallego (España)
missing-email

Falta o email

14-11-2021 Gallego (España)
lists

Listaxes

14-11-2021 Gallego (España)
list

Listaxe

14-11-2021 Gallego (España)
languages-es_PA

Español (Panamá)

14-11-2021 Gallego (España)
languages-es_AR

Español (Arxentina)

14-11-2021 Gallego (España)
is-person

Persoa física (non xurídica)

14-11-2021 Gallego (España)
invoices-cant-generate-new-docs

As facturas non poden xerar novos documentos

14-11-2021 Gallego (España)
internal-note

Observacións internas

14-11-2021 Gallego (España)
interests

Intereses

14-11-2021 Gallego (España)

Copyright (c) 2013-2021 FacturaScripts