Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su funcionamiento. ¿Aceptas? Leer más

ca_ES

Catalán (España)


Nombre Traducción Descripción Última actualización
Sin datos
Nombre Traducción Descripción Última actualización
Date-of-the-document Fecha del documento a generar Data del document a generar 25-01-2020 11:11:26
MegaSearch Cerca Cercador 15-06-2019 07:52:41
Traceability Traçabilitat Traceability 24-11-2019 09:47:05
VAT-register Impostos Llibre d'Impostos 15-06-2019 08:16:08
abbreviated Abreujat Abreujat, format de l'balanç 25-02-2020 10:21:34
about Sobre Sobre 11-07-2018 19:40:08
accept Acceptar Acceptar 11-07-2018 19:40:08
accept-data Acceptar canvis o operació Acceptar canvis o operació 11-07-2018 19:40:09
accept-privacy-policy Accepta la política de privacitat accept-privacy-policy 09-08-2019 16:36:33
accepts-emails-commas Accepta diversos emails separats per comes accepts-emails-commas 15-06-2020 09:42:36
access-denied Accés denegat access-denied 14-01-2019 09:00:21
account Compte Compte 11-07-2018 19:40:08
account-balance Saldo del compte Saldo del compte 11-07-2018 19:40:09
account-code Codi de compte Codi de compte 11-07-2018 19:40:08
account-data-missing Falten dades en el compte Falten dades en el compte 11-07-2018 19:40:08
account-length Longitud de compte Longitud de compte 11-07-2018 19:40:08
account-length-error Longitud de subcompte errònia. El subcompte % code% ha de tenir la longitud definida en l'exercici. account-length-error 10-01-2020 17:05:01
account-parent-error El compte pare és incorrecte o no pertany a l'exercici El compte pare és incorrecta o no pertany a l'exercici 14-01-2019 09:04:44
accounting Comptabilitat Comptabilitat 11-07-2018 19:40:08
accounting-accounts Comptes comptables Comptes comptables 11-07-2018 19:40:08
accounting-balance Balanç accounting-balance 12-12-2019 08:25:41
accounting-balances Balanços accounting-balances 12-12-2019 08:25:20
accounting-concept Concepte comptable Concepte comptable 11-07-2018 19:40:08
accounting-data-missing El pla contable no s'ha trobat accounting-data-missing 06-02-2019 06:38:34
accounting-date Data d'assentament Data d'assentament 11-07-2018 19:40:09
accounting-entries Assentaments comptables Seients comptables 14-01-2019 09:06:05
accounting-entry Assentament Assentament 11-07-2018 19:40:09
accounting-entry-date Data de l'assentament Data de l'assentament 11-07-2018 19:40:09
accounting-entry-macros-text <p>Podeu utilitzar paraules clau especials (macros) per completar automàticament informació en el camp de descripció:</p><dl><dt>Nom del document</dt><dd>Escriviu <strong>% document%</strong> per agregar l'identificador del document.</dd><dt>Data actual</dt><dd>Escriviu <strong>%date%</strong> per agregar la data actual.</dd><dt>Data de entrada</dt><dd>Escriu <strong>%date-entry%</strong> per agregar la data del compte de l'entrada.</dd><dt>Mes</dt><dd>Escriviu <strong>%month%</strong> per agregar el nom del mes de la data del assentament comptable.</dd></dl> <p>Podeu utilitzar paraules clau especials (macros) per completar automàticament informació en el camp de descripció:</p><dl><dt>Nom del document</dt><dd>Escriviu <strong>% document%</strong> per agregar l'identificador del document.</dd><dt>Data actual</dt><dd>Escriviu <strong>%date%</strong> per agregar la data actual.</dd><dt>Data de entrada</dt><dd>Escriu <strong>%date-entry%</strong> per agregar la data del compte de l'entrada.</dd><dt>Mes</dt><dd>Escriviu <strong>%month%</strong> per agregar el nom del mes de la data del assentament comptable.</dd></dl> 11-07-2018 19:40:09
accounting-entry-macros-title Ús de macros en el camp de descripció Ús de macros en el camp de descripció 11-07-2018 19:40:09
accounting-exercise-not-found Exercici no trobat accounting-exercise-not-found 30-12-2019 10:58:42
accounting-file Arxiu de comptes Arxiu de comptes 11-07-2018 19:40:09
accounting-heading Epígraf Epígraf 11-07-2018 19:40:08
accounting-heading-code ID Epígraf ID Epígraf 11-07-2018 19:40:08
accounting-items Partides comptables Partides comptables 11-07-2018 19:40:09
accounting-lines-error Error en les línies del seient comptable accounting-lines-error 12-09-2019 19:02:04
accounting-plan Pla contable accounting-plan 19-03-2019 18:22:21
accounting-possible-duplicated L'assentament comptable possiblement està duplicat amb aquest altre. Si no és així, per evitar aquest missatge, simplement canviï el concepte. El assentament comptable possiblement està duplicat amb aquest altre. Si no és així, per evitar aquest missatge, simplement canviï el concepte. 14-01-2019 09:07:32
accounting-reports Informe de comptes Informe de comptes 11-07-2018 19:40:09
accounting-within-regularization Ja hi ha una regularització d'impostos en aquest període. No es poden fer canvis. El assentament pertany a una regularització de l'impost %tax%. No pot ser esborrat. 10-02-2020 08:45:41
accounts Comptes Comptes 11-07-2018 19:40:08
action Acció Acció 11-07-2018 19:40:09
actions Accions Accions 11-07-2018 19:40:08
active Actiu Actiu 09-08-2019 16:34:52
actual-cost-price Preu de cost real actual-cost-price 07-05-2020 08:11:34
add Afegir Afegir 11-07-2018 19:40:08
add-all-disabled Afegir tot desactivat Afegir tot Desactivat 14-01-2019 09:08:37
add-all-enabled Afegir tot activat Afegir tot habilitat 30-08-2019 16:30:17
add-extra-lines Afegir línies extra add-extra-lines 15-06-2020 09:53:15
add-invoices Afegir factures Afegir factures 12-06-2019 10:00:17